Monday, 10 August 2015

Ulasan Surah Al-Muthaffifiin.Surah 83: 
 
AL MUTHAFFIFIIN (orang yang curang).

Surah ini terdiri atas 36 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Al Ankabuut dan merupakan surah yang terakhir diturunkan di Mekah sebelum hijrah.  “Al Muthaffifiin” yang dijadikan nama bagi surah ini diambil dari kata “Al Muthaffifiin” yang terdapat pada ayat pertama.


Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Al-Muthaffifiin (1~36),      
[BS]
http://al-benar.blogspot.com/2013/06/83.html