Thursday, 8 November 2018

Al-Baqarah Ayat 265

3.2.265
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 265:
.

Ringkasan tafsir;
Allah memberi misalan lagi tentang membelanjakan harta pada jalan Allah, bahawa orang berbelanja hartanya semata untuk mengharapkan keredaan Allah dan menetapkan hatinya dengan perasaan puas hati, akan mendapat rezeki berlipat kali ganda seperti sebuah kebun yang subur menghasilkan buah yang berlipat kali ganda setiap tahun tanpa henti-henti.


.
[previous[ [next] [home]
.
 
.
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surrah 2
Terjemahan, 261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     
No comments:

Post a Comment