Thursday, 8 November 2018

Al-Baqarah Ayat 266

3.2.266
Juz:
3,Surah:2.
Surah 2, Ayat 266:

.
Ringkasan tafsir;
Allah telah mengambarkan kepada mereka yang riak (dengan memukul canang sekeliling kampung bagi menunjuk-nunjuk dan bermuka-muka mengharapkan pujian dan balasan) kelihatan baik dan bagus seperti kebun yang subur mengeluarkan hasil yang lumayan, tiba-tiba kebun itu terbakar dan musnah dimakan api, maka berdukacitalah kerana tidak mempunyai apa-apa lagi.

Demikianlah jika amalan yang baik itu semata-sematanya tidak kerana Allah, maka akan batal pahala dan amalan kebajikan akan habis lenyap seperti terbakar kebun-kebun itu.

.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,

Juzuk
3, Surah2
Terjemahan,
261~270,
 [GS] https://sites.google.com/site/45galas/3/1
Ulasan surah 2;  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr     


No comments:

Post a Comment